top of page

Backpack4U

Backpack4u หรือรู้จักกันในชื่อแฟนเพจ "เก็บกระเป๋า" เกิดการรวมตัวกันของกลุ่มเพื่อน ที่รักในการเดินทาง แต่ละคนก็มีประสบการณ์แตกต่างกันไปในแต่ละด้าน บางคนประสบการณ์น้อย บางคนประสบการณ์มาก บางคนชอบเดินป่า บางคนชอบปีนเขา บางคนชอบเที่ยวต่างประเทศ ในตอนแรกหากใครมีคำแนะนำดีๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุปกรณ์เดินทาง กระเป๋าเดินทาง กระเป๋า Backpack เป้เดินทาง เทคนิคการเดินทางต่างๆ ก็จะมาแชร์ให้เพื่อนๆในกลุ่มฟัง การเดินทางของเราเน้นการเดินทางในงบประมาณที่จำกัด ดังนั้นการเลือกใช้สิ่งของในการเดินทางนั้น เรามักจะหาของที่มีคุณภาพ ในราคาไม่แพงมาก มาเป็นตัวช่วยในการเดินทาง และก็พบว่าของดีบางอย่าง ไม่จำเป็นต้องแพงเสมอไป หลังจากนั้นเราก็เล็งเห็นว่าส่งที่เราทำสามารถต่อยอดเป็นธุรกิจได้ จึงเกิดมาเป็นร้าน Backpack4u

วางแผนเลือกกระเป๋าเดินทางของคุณ

New Arrivals

กระเป๋าเป้มาใหม่

กระเป๋าเดินทาง

UP TO 50% OFF

Contact
bottom of page